Primära flikar

Landstingsfullmäktige i Kalmar län, 30 november 2017 (Dag 2)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Olle Hjertqvist (S)

Talare

Britt Karlsson (S)

Talare

Katrin Stagnell (S)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Maud Ärlebrandt (KD)

Talare

Gerd Åstrand (C)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Gerd Lansler (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Gerd Lansler (KD)

Talare

Petra Gustafsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Petra Gustafsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 10.00

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Berthold Andersson (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Berthold Andersson (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Margaretha Lööf-Johanson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Margaretha Lööf-Johanson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Katrin Stagnell (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Katrin Stagnell (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 12.45

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Maud Ärlebrandt (KD)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Anders Svensson (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Margaretha Lööf-Johanson (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Margaretha Lööf-Johanson (S)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Margaretha Lööf-Johanson (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Mötet återupptas kl. 14.45

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Sune Olsson (SD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Dagens öppnande

8. Landstingsplan 2018-2020 med årsbudget för 2018

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.h Avsnitt 5-7: Fri debatt

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

Paus

8.2.h Avsnitt 5-7: Fri debatt

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.3.a Avsnitt 8: Inledningsanförande av Yvonne Hagberg (S), personalfrågor

Avsnitt 8: Landstingets mål: en attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.3.b Avsnitt 8: Inledningsanförande av Pierre Edström (L), personalfrågor

Avsnitt 8: Landstingets mål: en attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

Paus

8.3.b Avsnitt 8: Inledningsanförande av Pierre Edström (L), personalfrågor

Avsnitt 8: Landstingets mål: en attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.4 Uppsamling av samtliga yrkanden

8.5 Budgetbeslut

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

Firande av jubilarer

Paus

13. Motion 15/2017 angående sjuksköterskors karriärvägar

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 15/2017 angående utredning om ST-tjänster för sjuksköterskor, med hänvisning till pågående arbete.

14. Motion 16/2017 angående företagshälsovård för sjukvårdspersonal

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår motionens förslag att utreda möjligheterna att ge landstingshälsan en tydligare och mer aktiv roll i det förebyggande arbetet med hänvisning till landstingsstyrelsens beslut § 110/17 om landstingshälsans uppdrag.

Vidare avslår landstingsfullmäktige motionens andra förslag gällande processer för sjukanmälan med hänvisning till det ansvar och uppdrag som redan idag åligger varje chef inom Landstinget i Kalmar län.

15. Politisk organisation för Region Kalmar län 2019-2022 samt Reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region Kalmar län för mandatperioden 2019-2022. Landstingsdirektören får i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning samt redovisa förslag till nya reglementen till följd av beslutet.
 2. Landstingsfullmäktige antar reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera, daterade den 17 oktober 2017, att gälla för mandatperioden 2019-2022.

16. Förslag till inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner förslag till inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret.

17. Reglemente för patientnämnden

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för patientnämnden att gälla från och med den 1 januari 2018.

18. Ombyggnad av lokaler för bårhus i Vimmerby

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att fortsätta processen och genomföra ombyggnation av lokaler för bårhus inom fastigheten Svanen 3 i Vimmerby enligt framtaget underlag.

Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande plan- och budget.

19. Valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för 2018

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige fastställer Avtal, Förfrågningsunderlag och Ersättning för allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna inom Vårdval Barntandvård i Kalmar län, att gälla från och med den 1 april till och med den 31 december 2018.

Revideringar av förfrågningsunderlaget samt ersättningsbilagan vid den årliga översynen får beslutas av landstingsstyrelsen, så länge revideringarna inte är av principiell karaktär.

20. Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2018

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården samt Regel listning, Jouruppdraget 2018, samt Standardutrustning IT inom Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2018.

21. Vårdval Psykisk hälsa primärvård – Förfrågningsunderlag och Ersättning för 2018 samt riktlinje

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige fastställer Vårdvalsavtal Psykisk hälsa primärvård med underbilagorna Förfrågningsunderlag och Ersättningsbilaga samt Riktlinje inom Psykisk hälsa primärvård, att gälla from 1 september 2018.

22. Ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner för sin del ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB, båda daterade den 16 maj 2017.

23. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige entledigar Daniel Wassmo (SD) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige
 2. Landstingsfullmäktige anhåller om ny sammanräkning hos länsstyrelsen efter Daniel Wassmo (SD)

24. Val av Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen 2018-2021

25. Val av ett ombud och en ersättare att företräda landstinget vid bolagsstämma i Almi Företagspartner Kalmar län AB för 2018

26. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2018 års ordinarie bolagsstämma till och med 2019 års ordinarie bolagsstämma

27. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning för 2018

28. Val av två ledamöter och två ersättare i Kommittén för landstingets Nödhjälpsfond för 2018

29. Val av tre lekmannarevisor för granskning av verksamheten i Kommunernas Hus AB för 2018

30. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning för 2018

31. Anmälningsärenden

32. Interpellation 2017:37 om journalsystemet Cosmic R8.1

Sammanträdets avslutande

Sändningsstart: 30/11 kl. 8.00

Klicka här för att se kallelsen och mötets allmänna handlingar.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 67 politiskt valda ledamöter.

Efter valet 2014 är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar majoritet i landstingsfullmäktige i Kalmar län.

Mandatfördelningen i landstingsfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, delegationer och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas. Landstingsfullmäktige i Kalmar län sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budgeten och den treåriga landstingsplan (pdf) som landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Dessa budgetmöten hålls i Brofästet i Kalmar och är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.