Primära flikar

Landstingsfullmäktige i Kalmar län, 29 november 2017 (Dag 1)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Lovisa Johansson, IFK Kalmar

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Britt-Marie Törngren

Talare

Lena Granath (V)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Jonas Hellberg (S)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Eva-Karin Holgersson (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Anders Björkman, revisor

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Lena Granath (V)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Lena Granath (V)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Lena Granath (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Britt-Marie Sundqvist (SD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Petra Gustafsson (SD)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Leif Svensson (V)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Anders Svensson (V)

Talare

Pauline Fransson

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Johan P Hammarstedt (MP)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.00.

Talare

Elin Lindskog

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 15.00

Talare

Ulf Nilsson (S)

Talare

Anders Svensson (V)

Talare

Lena Granath (V)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Olle Hjertqvist (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Eddie Forsman (M)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Jimmy Loord (KD)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Jan Andersson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Jan Andersson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Urban Eliasson (C)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Suzanne Gustafson (M)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Sammanträdets öppnande

Firande av IFK Kalmar

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

33. Förvärv av fastigheten Kalmar Lärlingen 6

5. Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift till personer med aktivitetsbidrag med att landstinget tills vidare följer Landstingsförbundets (numera Sveriges kommuner och landstings, SKL) överenskommelse A97:23 från den 21 mars 1997.

6. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017 samt revisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten för Landstinget i Kalmar län och lägger delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2017 till handlingarna.

4. Medborgarförslag 9/2017 angående färdtjänstresor i annan kommun

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 9/2017 om färdtjänstresor i annan kommun med hänvisning till gällande lagstiftning om färdtjänstresor.

Paus

6. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017 samt revisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten för Landstinget i Kalmar län och lägger delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2017 till handlingarna.

7. Regionförbundets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017 samt revisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskning samt granskningsrapport av Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017.

9. Motion 8/2017 om att avskaffa pristillägg vid resande över länsgräns

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2017 om att avskaffa pristillägg vid resande över länsgräns med hänvisning till Kalmar länstrafiks yttrande.

10. Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår motion 9/2017 om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor.

11. Motion 12/2017 Förbättra äldres hälsa genom inrättande av äldrepsykiatriska enheter

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 12/2017 om att förbättra äldres hälsa genom inrättande av äldrepsykiatriska enheter, med hänvisning till pågående arbete inom länsgemensam ledning, ”Bättre liv för mest sköra äldre” där en strategi och handlingsplan för 2017-2018 finns framtagen.

12. Motion 13/2017 angående vaccinationsbenägenhet

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 13/2017 angående vaccinationsbenägenheten med att arbete är påbörjat för att framöver ytterligare stärka informationsinsatser i befintliga kanaler samt bidra i det nationella arbetet kring generella insatser i syfte att öka vaccinationsfrekvens hos såväl barn som vuxna.

Utdelning av Landstinget i Kalmar läns kulturstipendium

Paus

8. Landstingsplan 2018-2020 med årsbudget för 2018

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.1.a Avsnitt 1-4 + 9: Inledningsanförande av Anders Henriksson (S), övergripande landstingsfrågor, ekonomi och kollektivtrafik

Avsnitt 1-4: Inledande avsnitt

Avsnitt 9: God ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.1.b Avsnitt 1-4 + 9: Inledningsanförande av Christer Jonsson (C), övergripande landstingsfrågor, ekonomi och kollektivtrafik

Avsnitt 1-4: Inledande avsnitt

Avsnitt 9: God ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.1.c Avsnitt 1-4 + 9: Fri debatt

Avsnitt 1-4: Inledande avsnitt

Avsnitt 9: God ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

Paus

8.1.c Avsnitt 1-4 + 9: Fri debatt

Avsnitt 1-4: Inledande avsnitt

Avsnitt 9: God ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.a Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Lena Segerberg (S), sjukhusvård och regionsjukvård

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.b Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Malin Sjölander (M), sjukhusvård och regionsjukvård

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.c Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Jessica Rydell (MP), primärvård, folktandvård och miljö

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.d Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Gudrun Brunegård (KD), primärvård, folktandvård och miljö

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.e Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Bo Karlsson (SD), primärvård

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.f Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Linda Fleetwood (V), psykiatri, utbildningsfrågor och folkhälsa

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.g Avsnitt 5-7: Inledningsanförande av Pierre Edström (L), psykiatri och utbildningsfrågor

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

8.2.h Avsnitt 5-7: Fri debatt

Avsnitt 5: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län

Avsnitt 6: Landstingets mål: nöjda invånare med hög livskvalitet

Avsnitt 7: God hälsa hos invånarna

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
  bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
  bilaga 2 driftramar
  bilaga 3 kassaflödesbudget
  bilaga 4 balansbudget
  bilaga 5 A och B investeringsbudget
  bilaga 6 fördelning av partistöd 2018
 2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
 3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

Dagens avslutande

Sändningsstart: 29/11 kl. 8.30

Klicka här för att se kallelsen och mötets allmänna handlingar.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 67 politiskt valda ledamöter.

Efter valet 2014 är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar majoritet i landstingsfullmäktige i Kalmar län.

Mandatfördelningen i landstingsfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, delegationer och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas. Landstingsfullmäktige i Kalmar län sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budgeten och den treåriga landstingsplan (pdf) som landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Dessa budgetmöten hålls i Brofästet i Kalmar och är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.