Primära flikar

Landstingsfullmäktige i Kalmar län, 24 november 2016

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Maud Ärlebrandt (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Maud Ärlebrandt (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Mötet återupptas kl. 10.00

Talare

Christel Alvarsson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Christel Alvarsson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Elin Landerdahl (M)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Anders Svensson (V)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Martin Kirchberg (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Martin Kirchberg (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Martin Kirchberg (SD)

Talare

Eva‑Kristina Berg (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Eva‑Kristina Berg (C)

Talare

Jimmy Loord (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Jimmy Loord (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Leif Svensson (V)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Peter Högberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Helen Nilsson (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Christel Alvarsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christel Alvarsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Malin Sjölander (M)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.00.

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Lena Granath (V)

Talare

Olle Hjertqvist (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Magnus Danlid (C)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anna Bodjo (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Linda Fleetwood (V)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Anders Svensson (V)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Ingegerd Petersson (C)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Maria Ixcot-Nilsson (S)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Bo Karlsson (SD)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Elisabeth Hultqvist (S)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Anette Rogö (C)

Talare

Petra Gustafsson (SD)

Talare

Mötet återupptas ca. 15.

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Kaj Holst (M)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Monica Ljungdahl (M)

Talare

Lennart Hellström (M)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Maud Ärlebrandt (KD)

Talare

Pierre Edström (L)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Leif Svensson (V)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Leif Svensson (V)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Jessica Rydell (MP)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Akko Karlsson (MP)

Talare

Claus Zaar (SD)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Gudrun Brunegård (KD)

Talare

Yvonne Hagberg (S)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Anders Henriksson (S)

Talare

Christer Jonsson (C)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Petra Gustafsson (SD)

Talare

Lena Segerberg (S)

Talare

Petra Gustafsson (SD)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Henrik Yngvesson (M)

Talare

Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD)

Sammanträdets öppnande

25. Landstingsplan 2017-2019 med årsbudget för 2017

Beslut

Landstingsstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till landstingsplan för åren 2017-2019 med de ändringar och tillägg som redovisas under punkt 4 och 5 under rubriken överläggningar.

Vidare föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige beslutar:

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2017-2019 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2017, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget och bilaga 5 investeringsbudget.
 2. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till kassaflödesbudget enligt bilaga 2, förslaget till balansbudget enligt bilaga 3 samt investeringsramar, bilagor 5 A och 5 B.
 3. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 11:37 kronor per skattekrona.
 4. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2017, bilaga 6.
 5. Landstingsfullmäktige fastställer barntandvårdspengen 2017 till 1 110 kronor med ett tilläggsbelopp om 64 kronor härutöver till Folktandvården för sitt särskilda ansvar.
 6. Landstingsfullmäktige fastställer fördelning av partistöd för 2017 till de politiska partierna, bilaga 7.
 7. Landstingsfullmäktige fastställer priser för nya åtgärder inom statliga tandvårdsstödet, att gälla från och med den 15 januari 2017, bilaga 8.
 8. Landstingsfullmäktige fastställer nytt pris på laboratorieframställda apnéskenor, att gälla från och med den 15 januari 2017, bilaga 9.

Bakgrund

Landsting ska enligt kommunallagen upprätta en budget för kommande kalenderår. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Landstingsplanen är en strategisk plan- och styrdokument som binder samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

25 b. Avsnitt 4: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län., Avsnitt 5: Nöjda invånare med hög livskvalitet och Avsnitt 6: God hälsa hos invånarna

Paus

25 b. Avsnitt 4: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län., Avsnitt 5: Nöjda invånare med hög livskvalitet och Avsnitt 6: God hälsa hos invånarna

Paus

25 b. Avsnitt 4: Förutsättningar för hälsa och livsvillkor i Kalmar län., Avsnitt 5: Nöjda invånare med hög livskvalitet och Avsnitt 6: God hälsa hos invånarna

25 c. Avsnitt 7: En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats

Yvonne Hagberg och Pierre Edström, 3 min vardera

Paus

25 c. Avsnitt 7: En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats

Yvonne Hagberg och Pierre Edström, 3 min vardera

25d. Landstingsplan 2017-2019 med årsbudget för 2017 - beslut

26. Anmälningsärenden

 • Motion 8/2016 Erbjud även pojkar vaccination mot HPV, dnr 160603.
 • Motion 9/2016 Utveckla avslutningssamtalen, dnr 160616.
 • Medborgarförslag 10/2016 Förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök, dnr 160558.
 • Medborgarförslag 12/2016 Hyr/köp cyklar till landstingsanställda, dnr 160609.
 • Medborgarförslag 13/2016 Köerna till audionomer, dnr 160610.
 • Medborgarförslag 14/2016 Bättre nyttjande av KLT:s bussar på sträckan Öland– Hansa City, dnr 160640.
 • Medborgarförslag 15/2016 Lägg inte ner bassängen på Oskarshamns sjukhus, dnr 160648.
 • Medborgarförslag 17/2016 Transport av avliden, dnr 160681.
 • Yttrande landstingsplanen från PRO.
 • Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Åke Aldman (L).
 • Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ylva Granqvist (S).
 • Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Maria Lindmark (MP).
 • Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Eje Wadebro (MP)

27. Fråga: Vad händer med patientsäkerheten om KLT tar över landstingsbussen?

Fråga från Petra Gustafsson (SD).

Sammanträdets avslutning

Sändningsstart: 24/11 kl. 08.00

Klicka här för att se kallelsen och mötets allmänna handlingar.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 67 politiskt valda ledamöter.

Efter valet 2014 är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar majoritet i landstingsfullmäktige i Kalmar län.

Mandatfördelningen i landstingsfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, delegationer och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas. Landstingsfullmäktige i Kalmar län sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budgeten och den treåriga landstingsplan (pdf) som landstingets förvaltningar ska arbeta utifrån.

Dessa budgetmöten hålls i Brofästet i Kalmar och är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.